Świat pod lupą – warszawskie spotkania międzynarodowestoiska-partnerow

Idea

Dokąd zmierza świat? Jak będzie wyglądać nowy globalny porządek? Jaką rolę odgrywają miasta i ich mieszkańcy w zmieniającym się świecie? Takie pytania zadajemy sobie w ostatnich latach coraz częściej.

„Świat pod lupą” to zaproszenie do spotkań i rozmów, w których postawimy pytania o Polskę, Europę i świat. Pytania które cisną się nam na usta, a na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. To dwudniowa podróż przez ważne i ciekawe problemy międzynarodowe naszych czasów w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i praktyków oraz innych interesujących rozmówców z różnych krajów. Dyskusje, filmy i warsztaty poświęcone temu, co dzieje się w otoczeniu Polski i Europy, pozwolą zobaczyć współczesne wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw.

W tegorocznej edycji szczególnie uważnie przyjrzymy się przyszłości miast – to one jak w soczewce skupiają wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie świat i nasza cywilizacja. Postęp technologiczny i dostępność miejsc pracy czyni je atrakcyjnym domem dla coraz większej liczby ludzi. Choć mówiąc o stosunkach międzynarodowych myślimy głównie o państwach, to przecież miasta w nie mniejszym stopniu wchodzą ze sobą w interakcje, uczą się od siebie wzajemnie i szukają odpowiedzi na wyzwania globalne jak zmiany klimatyczne  czy migracje. Mądrze zarządzane, wykorzystują zaangażowanie obywateli i nowe technologie, które na przykład poprzez nowoczesną infrastrukturę czynią je miejscami przyjaznymi nie tylko dla mieszkających tam ludzi, ale również dla środowiska naturalnego.

W ramach „Świata pod Lupą 2017” rozmawiać będziemy, jak w ubiegłym roku, także o innych ciekawych i ważnych zagadnieniach ze sfery polityki, bezpieczeństwa, integracji czy kultury.

„Świat pod lupą” to spotkania otwarte dla wszystkich, którzy podzielają naszą fascynację światem i troskę o jego przyszłość. Zapraszamy 13 i 14 października do Centrum Kreatywności i Muzeum Pragi w Warszawie!

Tematy pod lupą

Poniżej przedstawiamy tegoroczne tematy.

Miasta

Większość ludzkości mieszka obecnie w miastach, gdzie koncentrują się władza, pieniądze, ale także problemy społeczne i ekologiczne. Miasta to wspólnota mieszkańców, którzy decydują o warunkach swojego życia; laboratorium, w którym testowane są nowe rozwiązania, a także podmiot polityki międzynarodowej. Jak najlepiej wykorzystać ich potencjał? Jak kształtować przestrzeń przyjazną ludziom i naturze? Jak łączyć odmienne interesy różnych grup? Będziemy o tym rozmawiać podczas debat m.in. o ruchach miejskich, nowych technologiach, czy urbanizacji w Afryce.

Migracje

Kryzys uchodźczy, który wstrząsnął Europą w 2015 r., to tylko wycinek globalnych migracji, które coraz mocniej wpływają na naszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Migracje lokalne i między krajami są wynikiem rozwoju gospodarczego do niedawna bardzo biednych terenów, konsekwencją konfliktów etnicznych czy religijnych oraz zmian klimatycznych. Te tematy poruszymy podczas sesji o migracji i uchodźcach oraz urbanizacji w Afryce Subsaharyjskiej.

Bezpieczeństwo

Podczas debaty „Wojna w miastach, wojna o miasta” zastanowimy się, jak przemiany liberalnego porządku globalnego wpływają na sposób prowadzenia wojen. W najbardziej współczesnych konfliktach, cywilnym mieszkańcom Aleppo, Doniecka, czy Mosulu nie zostało zapewnione bezpieczeństwo – ich miasta stały się polem bitwy. Problemy dot. bezpieczeństwa obserwujemy również w miastach Unii Europejskiej, które coraz częściej stają się celami zamachów terrorystycznych.

Polska

Jak każdy inny kraj, Polska podlega wpływom zewnętrznym i wewnętrznym, które determinują obecną i przyszłą kondycję państwa. W obliczu licznych międzynarodowych wyzwań i wewnętrznych podziałów z przedstawiciel(k)ami różnych środowisk intelektualnych i opcji politycznych dyskutować będziemy o polskich receptach na rozwój, relacje obywatelskie we wspólnej przestrzeni czy stosunki z partnerami. Patrząc na problemy w konkretnych sektorach, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak Polska może aktywnie współdecydować o przyszłości projektu europejskiego.

Europa

Unia Europejska doświadczyła wstrząsów zewnętrznych i wewnętrznych, które zmuszają ją do przemyślenia swojej strategii rozwoju. Na horyzoncie rysują się różne propozycje dalszej (dez)integracji Unii, w różnym stopniu popierane przez kraje członkowskie. Ten temat podejmiemy w ramach debat dot. europejskich wyzwań, ruchów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz na sesji zamykającej pt. „Jaka Polska w jakiej Europie?”.

Świat

W tym roku spojrzymy na świat z perspektywy miast, pytając podczas otwarcia czy miasta będą rządzić światem? Przyjrzymy się powstającemu na naszych oczach nowemu globalnemu porządkowi i poznamy punkt widzenia Afryki Subsaharyjskiej. Zastanowimy się, jak z perspektywy rożnych regionów wypada ocena dotychczasowej globalizacji – czyta jest na drodze ku bardziej równościowej alokacji surowców i bogactwa, czy – wręcz przeciwnie – ku coraz bardziej niesprawiedliwemu podziałowi zasobów.

Nowe technologie

Nowe technologie zupełnie zmieniły sposób w jakim żyjemy i pracujemy, otwierają nowe możliwości dostępu do wiedzy oraz nowe linie podziału i wykluczenia. Podczas projekcji filmu „Punkt Krytyczny – Energia odNowa” i sesji „Cyfrowo i zielono – nowe technologie w ekologicznych miastach” weźmiemy te zmiany pod lupę i zastanowimy się, jak przy pomocy nowoczesnych technologii najlepiej zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony rozwój społeczeństw i najbliższego otoczenia.

Globalne zmiany

W tym roku po raz kolejny podejmiemy temat zmian w (liberalnym?) porządku globalnym. Porządek, który do tej pory opierał się na postanowieniach dot. suwerenności państw ustalonych po drugiej wojnie światowej i – przez część państw – po zimnej wojnie, jest teraz diametralnie kwestionowany. Podczas sesji otwierającej o rozwoju miast, debacie o wyzwaniach w Europie, nowych światowym porządku i wojnie w miastach podejmiemy temat zmian, które już zaszły i tych, których powinniśmy się spodziewać.

Tekst końcowy

Zapraszamy.
Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException
Code: 200
Please refer to our Error Message Reference.
Flickr
MixCloud
You Tube