Lista gości – Świat pod lupą

prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

Prawnik i polityk, profesor nauk prawnych. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2001, sprawowała także funkcję przewodniczącej Rady Polityki Pieniężnej (1998-2001). Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz posłanka na sejm RP; od 2006 roku Prezydent m.st. Warszawy.

Priorytetem prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz jest rozwój ekonomiczny, innowacyjność i otwarty dialog z mieszkańcami; zainicjowała i z powodzeniem ukończyła budowę Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz centralny odcinek drugiej linii metra. W 2012 roku, pod jej kierownictwem, miasto wdrożyło system rowerów publicznych Veturilo, czemu towarzyszyła budowa sieci nowych tras i ścieżek rowerowych. Ważnym osiągnieciem Hanny Gronkiewicz-Waltz jest rewitalizacja bulwarów wiślanych, cieszących się ogromną popularnością wśród warszawiaków i gości odwiedzających stolicę.

 

Robert Biedroń

Prezydent Słupska

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Pomysłodawca, współzałożyciel i wieloletnim prezes Kampanii Przeciw Homofobii.

Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W 2011 roku został wybrany na posła na Sejm RP. W trakcie kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Od 2016 roku jest również członkiem grupy doradczej dotyczącej równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.

 

Katharina Fegebank

II Burmistrzyni miasta Hamburg, Senator ds. Nauki, badań i równości praw obywatelskich

Katharina Fegebank posiada tytuł magistra europeistyki. W 2000 roku była Konsultantką ds. Młodzieży w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w Departamencie Spraw Gospodarczych i Społecznych. W latach 2007 – 2013 była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu.

Karierę polityczną rozpoczęła w 2004 r. wstępując do Związku 90/Zieloni. W 2008 roku została wybrana na przewodniczącą Listy Greens/Alliance 90 w Hamburgu. Ponadto, w latach 2011-2015 była przewodniczącą  Komisji Spraw Społecznych, Integracji i Pracy w Hamburgu. Od 2015 roku pełni funkcję II burmistrzyni Hamburga – miasta, któremu w 2011 roku została przyznana Europejska Nagroda Zielonej Stolicy.

fot. Bina Engel

 

Juliana Kerr

Dyrektorka sekcji globalnych miast i imigracji, Chicago Council on Global Affairs

Juliana Kerr jest dyrektorką sekcji globalnych miast i imigracji w Chicago Council on Global Affairs, niezależnym i bezpartyjnym think tankiem, który dostarcza wiedzę o najważniejszych kwestiach globalnych. Juliana nadzoruje prace badawcze, publikacje i partnerstwa z miastami. Blisko współpracuje z dorocznym Chicago Forum na temat Globalnych Miast. Jest członkinią zarządu Women’s Global Education Project, członkinią komitetu sterującego Koalicji Imigracyjnej ds. Imigracji Biznesowej w Illinois i byłą stypendystką w Berlinie, Paryżu i Rio de Janeiro.

Obywatelka Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Studiowała w Sciences Po w Lyonie we Francji i na Uniwersytecie w Iowa.

 

Ralf Fücks

Były Prezes Fundacji im. Heinricha Bolla

Absolwent nauk społecznych, politycznych i ekonomii, aktywny w ruchach studenckich w Heidelbergu i Bremie. Od 1982 roku jest członkiem Partii Zielonych w Niemczech.

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, problematyki państwa opiekuńczego, migracji oraz integracji europejskiej. Publikuje szeroko w gazetach i czasopismach międzynarodowych o tematyce ekologicznej i środowiskowej, sprawach europejskich i polityce międzynarodowej. Autor m.in. książki Intelligent Wachsen (Inteligentny wzrost, 2013), której polskie wydanie pt.: „Zielona rewolucja” ukazało się właśnie w serii Biblioteki Alternatyw Ekonomicznych „Le Monde diplomatique – edycja polska”.

Publikacje:

Zielony New Deal
Nowe podejście do rozwiązania kryzysu rosyjsko-ukraińskiego
Kryzys uchodźczy – egzamin z człowieczeństwa i sprawdzian polityczny dla Europy

 

Wawrzyniec Smoczyński

Dyrektor zarządzający, Polityka Insight

Wawrzyniec Smoczyński jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagranicznego „Polityki”. Laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow (2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalism Fellow (2011). Zasiada w radzie European Council on Foreign Relations (ECFR). Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.

 

Sylvie Kauffmann

Dziennikarka, redaktorka Le Monde

Sylvie Kauffmann zdobyła dyplomy w Paryskim Centrum Treningowym dla Dziennikarzy, Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Aix-en-Provence, Wydziale Prawa Uniwersytetu Provence Aix-Marseille oraz Uniwersytetu Deusto w Bilbao.

W 1979  rozpoczęła pracę dla Agencji French-Presse jako korespondentka zagraniczna, relacjonując z wielu miejsc na świecie. Osiem lat później, dołączyła do Le Monde jako moskiewska korespondentka gazety. Wkrótce została korespondentką dla Wschodniej i Środkowej Europy, co umożliwiło jej dokumentowanie upadku komunizmu i przemian demokratycznych. W 1993 Kauffmann została przeniesiona do Stanów Zjednocznonych, gdzie pracowała jako korespondentka w Waszyngtonie, a później szefowa biura w Nowym Jorku. W 2002 roku napisała nagradzaną serię artykułów o życiu w Stanach Zjednoczonych po atakach z 11 września.

 

Paweł Kowal

Polska Akademia Nauk

Politolog, historyk, publicysta, ekspert ds. polityki wschodniej i współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz badacz podoktorski w Kolegium Europejskim w Natolinie. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i przewodzi Radzie Naukowej Stacji Badawczej PAN w Kijowie. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, w latach 2006-2007 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2009-2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego.

 

 

prof. Jan Zielonka

Profesor Europeistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim

Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Leiden, w Instytucie Europejskim Uniwersytetu we Florencji. Profesor Zielonka napisał do tej pory 17 książek, m. in. „Czy Unia Europejska jest skazana na porażkę?”, oraz „Europa jako Imperium”, a także „Natura Rozszerzonej Unii Europejskiej”. Jego najnowsza książka ukazała się w 2015 roku nakładem Oxford University Press: Media i Polityka w Młodych Demokracjach. Europa w Perspektywie Komparatystycznej.

Publikacje:

Yes, you will suffer as well
Europe is no longer safe
Jeżeli ktoś mówi, że wyborca zgłupiał, to dla mnie nie jest demokratą

 

Maciej Zakrocki

Dziennikarz, gospodarz programu „Co się stało?” w TOK FM

W ostatnich 15 latach głównie zajmował się problematyką europejską. Jego cykl „Debata po europejsku” w TVP INFO już dwukrotnie w siedmioletniej historii otrzymał grant z Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku, w 10-tą rocznicę członkostwa Polski w UE wydał książkę „Przepustka do Europy”, która jest połączeniem własnych wspomnień z okresu negocjacji akcesyjnych, które śledził i relacjonował dla TVP i wywiadów z głównymi aktorami tamtych wydarzeń. Z TVP związany od 1985 roku. Od czerwca 2014 roku prowadzi autorską audycję w radiu Tok Fm od poniedziałku do piątku o 16.40 pt. „Co się stało?”.

 

Sylke Tempel †

Z głębokim żalem przyjeliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Sylke Tempel 5.10.2017 w Berlinie . Miała wystąpić podczas panelu „Europa wobec wyzwyań: populizmy, Brexit, zmiana układu sił w Europia” 14.10 podczas tegorocznej edycji „Świata pod Lupą”.

Sylke Tempel była redaktorką naczelną niemieckich magazynów „Internationale Politik” i „Berlin Policy Journal” publikowanych przez Niemiecką Radę Spraw Zagranicznych (DGAP). Tempel była wykładowczynią na Stanford Study Center w Berlinie i Visiting Professor na Uniwersytecie Stanforda w USA. Tempel była też korespondetką zagraniczną na Bliskim Wschodzie dla wielu niemieckich gazet i czasopism. Zdobyła tytuł doktora politologii, historii i studiów judaistycznych na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium, oraz tytuł magistra politologii, studiów judaistycznych i dziennikarstwa na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Pamięci Sylke Tempel

Hertile School community mourns the loss of Sylke Tempel

Mourning Policy Expert Sylke Tempel

 

 

Susi Dennison

Dyrektorka programu European Power w European Council on Foreign Relations

Susi Dennison jest senior policy fellow i dyrektorką programu European Power w ECFR, gdzie pracuje nad strategią, polityką i zarządzaniem europejskiej polityki zagranicznej w czasach wyzwań dla liberalnego porządku międzynarodowego. W szczególności zajmuje się problematyką praw człowieka, rządów prawa i sprawiedliwości oraz reakcją UE na kryzys uchodźczy. Wcześniej prowadziła przez pięć lat projekt ECFR „Foreign Policy Scorecard” i pracowała nad Afryką Północną w ramach programu MENA.

Przed dołączeniem do ECFR w 2010 r. Susi pracowała dla Amnesty International, prowadząc działania rzecznicze dotyczące ochrony i promocji praw człowieka w stosunkach UE z Afryką, Azją i Amerykami. Susi zaczęła swoją karierę w Departamencie Skarbu Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała między innymi w zespole Koordynacji i Strategii UE podczas Konwentu Europejskiego.

 

Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 

Marek Prawda objął stanowisko Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. Wczeniej pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, a także był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”. Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.

 

prof. Kerstin Jacobsson

Profesor na uniwersytecie w Göteborgu

Profesor Kerstin Jacobsson uzyskała tytuł doktora socjologii w 1997 roku na Uniwersytecie w Uppsali i została profesorem nadzwyczajnym w 2002 roku. Od 2013 roku jest profesorem socjologii Wydziału Socjologii i Nauk o Pracy na Uniwersytecie w Göteborgu. Wcześniej Kerstin była zatrudniona na Uniwersytecie Södertörn jako starszy wykładowca, a w latach 2010-2013 jako profesor socjologii.

Prof. Jacobsson pracuje w dziedzinie socjologii politycznej. Jej badania dotyczą przede wszystkim europeizacji, miękkich form zarządzania, europejskiej polityki zatrudnienia i rynku pracy. Pracuje również w tematyce ruchów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Prof. Jacobsson prowadziła kilka projektów badawczych dotyczących mobilizacji społecznej i ruchów społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Inne zainteresowania badawcze dotyczą teorii społecznej, socjologii moralności, socjologii emocji, zarządzania, demokracji i legitymizacji.

Publikacje i obecne badania:

Housing, Social Mobilisations and Urban Governance in Central and Eastern Europe
Elementary forms of religious life in animal rights activism
A deviance perspective on social movements: The case of animal rights activism

 

Igor Tyshchenko

Koordynator projektu, CEDOS

Igor Tyshchenko jest analitykiem ds. Rozwoju miast i koordynatorem projektu w CEDOS – ukraiński think-tank, gdzie pracuje nad analitycznym i strategicznym wsparciem ukraińskiego ruchu miejskiego, zwiększeniem zaangażowania społeczeństwa i nad projektami badawczymi w miastach. Jest także współtwórcą „Urban Studies”, opublikowanego przez biuro Heinrich Boll Stiftung w Kijowie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują post-socjalistyczne przekształcenia urbanistyczne, oddolne praktyki ponownego odzyskiwania przestrzeni publicznej i podejmowania decyzji w miastach ukraińskich. Oprócz tego studiuje także lokalną historię planowania przestrzennego i przekształceń sowieckich warunków zabudowy.

 

Nikolay Artemenko

Koordynator Vesna Democratic Movement

Nikolay posiada tytuł magistra filologii z St. Petersburg State University. Jest nauczycielem historii i federalnym koordynatorem Vesna Democratic Movement, a także kierownikiem projektu, w Instytucie Zarządzania, Innowacji i Analiz Biznesowych w Sankt Petersburgu.

Założyciel i następnie przewodniczący filii Federacji Rosyjskich Studentów w St. Petersburgu. W latach 2012-2016 pracował jako asystent bezpartyjnego członka Zgromadzenia Legislacyjnego w Petersburgu. Uczestniczył także jako kandydat do Zgromadzenia Legislacyjnego Petersburga w 2011 i 2016 roku. Był również szefem różnych kampanii wyborczych w Rosji i Europie.

 

Dobrica Veselinović

Aktywista na rzecz rozwoju miast

Jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych w Belgradzie. Brał udział w wielu letnich szkołach, seminariach i debatach w Serbii i za granicą. Prowadził również wiele wykładów, szkoleń i prezentacji. Przez kilka lat był aktywny w sektorze obywatelskim w Serbii i Europie, koncentrował się na kwestiach przestrzeni publicznej i rozwoju miast i gmin.

Jego główne obszary zainteresowania to teoria polityczna, ekologia i kwestie rozwoju miast. Fascynuje się ruchami kontr-kulturowymi. Dobrica Veselinović jest także jednym z założycieli „Let’s Not Drown Belgrade”.

 

Agnieszka Lichnerowicz

Szefowa redakcji zagranicznej Radia TOK FM i prowadząca program Światopodgląd

Jako reporterka, relacjonowała wybory, konflikty i międzynarodowe spotkania podczas szczytów na całym świecie (podróżowała m.in. do Rosji i Gruzji, na Białoruś i Ukrainę, do ogarniętej tzw. Arabską Wiosną Afryki Północnej oraz do przechodzącej transformację Mjanmy). Jest m.in. laureatką Nagrody PAP im. R. Kapuścińskiego. Współprowadzi program “Poczytalni”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

Michał Olszewski

Wiceprezydent m.st. Warszawa

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W administracji publicznej pracuje od ponad 18 lat. Kierował Biurem Obsługi Inwestorów, był przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Obecnie, jako wiceprezydent m.st. Warszawy jest odpowiedzialny między innymi za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę rozwoju gospodarczego czy działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich. Michał Olszewski przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji.

 

Zbigniew Palenica

Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjął pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej w Niemczech. Tam też skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W 2003 roku został członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse i projekty inwestycyjne spółki, a od 2006 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie odpowiadał za stronę finansową największych projektów firmy: pozyskiwanie środków z funduszy europejskich czy montaż finansowy przy udziale EBOiR oraz EBI.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz międzynarodowych strukturach UITP. W styczniu 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Komisji Lekkich Pojazdów Szynowych, jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. W firmie Solaris Bus & Coach, jako Wiceprezes Zarządu, jest odpowiedzialny za Sprzedaż i Dział Pojazdów Szynowych.

 

Wojciech Sańko

Animator, badacz i ewaluator projektów społecznych. Jako koordynator programu Koduj dla Polski w Fundacji ePaństwo, balansuje między „tech” a „civic”. Animator współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem technologicznym, organizacjami pozarządowymi i władzą publiczną przy stosowaniu rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby społeczne.

Współpracował z organizacjami z całej Polski m.in: mysurveylab.com, ZETO, Miasto Poznań, Fundacja Malta, ONZ UNDP czy Fundacja IBRAS. Animator współpracy. Promotor technologii, która odpowiada na potrzeby i problemy społeczne.

 

Wojciech Kłosowski

Ekspert fundacji POLIS Instytut Miast

Wojciech Kłosowski jest specjalistą w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategii rozwoju miast i regionów w Polsce i kilku innych krajach. Był autorem zakończonej właśnie czteroletniej strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. B. członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Jako hobby uprawia szermierkę historyczną (walczy szablą), jest dziadkiem siedmiorga wnuków i autorem powieści „Nauczyciel Sztuki”.

 

Krzysztof Izdebski

Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo
Krzysztof Izdebski jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym w Fundacji ePaństwo. Jest prawnikiem specjalizującym się w polskich i zagranicznych aspektach dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Autor publikacji na temat dostępu do informacji, konfliktu interesów, korupcji i kontroli społecznej.
 

Anna Rostocka

Dyrektorka Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Polsce

Od wielu lat zajmuje się kwestiami migracyjnymi. Od 2004 roku kieruje Biurem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), przygotowując i nadzorując realizację projektów migracyjnych między innymi w zakresie integracji migrantów, poszanowania i promocji praw człowieka w kontekście migracji, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji.

 

Michał Sutowski

Członek Redakcji Krytyki Politycznej

Michał Sutowski jest absolwentem nauk politycznych, które połączył z dziennikarstwem w zawodowym życiu. Wśród jego zainteresowań znajdują się pytania o polityczną i gospodarczą (dez)integrację europejską, ekonomia polityczna zachodniego kapitalizmu, polityka Rosjo oraz Niemiec, jak również historia inteligencji z Europy Wschodniej. Sutowski publikuje w „Dzienniku Opinii”, wcześniej również na portalu wp.pl. Zajmuje się również tłumaczeniami z angielskiego oraz niemieckiego (m.in. pracy Ivana Krasteva, Franza Waltera oraz Ulricha Becka). Jest koordynatorem Instytutu Studiów Zaawansowanych, będącego projektem Krytyki Politycznej.

 

Ilana Bet-el

Senior Associate Fellow, European Leadership Network

Autorka, historyczka mieszkająca w Brukseli. Bet-el jest byłą doradczynią ws. Bałkanów przy ONZ i pracowała dla rządów i klientów prywatnych w UE, Europie, Rosji, Turcji, Bliskim Wschodzie i dla wspólnoty transatlantyckiej doradzając w zakresie geostrategii i polityki bezpieczeństwa, obrony i energetyki. Bet-el publikuje oprócz tego dużo w najbardziej poczytnych światowych mediach i była redaktorką tygodnika UE. Bet-el posiada tytuł doktora nauk historycznych z University College London, jest członkinią Senior Advisory Board sieci Women in International Security w Brukseli.

Publikacje:

Rebuilding the Neighbourhood: Introduction
A European Year of Remembrance: An Introduction

 

Agnieszka Bieńczyk-Missala

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim

Jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego. W 2004 roku została doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W latach 2013-2017 kierowała projektem „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, zaś w latach 2008-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych gdzie zajmowała się sprawami dotyczącymi badań naukowych i współpracą z zagranicą.

W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzą między innymi takie zagadnienia jak problematyka praw człowieka i demokracji, zbrodnie masowe czy międzynarodowe prawo humanitarne. Jest uczestniczką współpracy w ramach europejskiej sieci NOHA – Network on Humanitarian Studies a także członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Publikacje

 

Łukasz Kulesa

Dyrektor ds. Badań Naukowych, European Leadership Network

Łukasz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia magisterskie z zakresu Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Budapeszt). W zakres jego zainteresowań wchodzą nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, rosyjska polityka bezpieczeństwa, NATO, rola obrony przeciwrakietowej i przyszłość kontroli zbrojeń.

Przed przystąpieniem do Europejskiej Sieci Liderów jako Dyrektor ds. Badań Naukowych, pracował jako Dyrektor ds. Programu Kontroli Broni i Nierozprzestrzeniania w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), a w latach 2010-2012 jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Udzielał wywiadów BBC World News, CNN, Bloomberg czy Deutsche Welle.

 

gen. Klaus Wittmann

Emerytowany Generał Brygady

W październiku 2008 r. zakończył 42 lata służby w Bundeswehrze. W latach 1971-1976 studiował nauki polityczne, historię i socjologię na Uniwersytecie w Hamburgu gdzie uzyskał doktorat. Spędził również rok w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych w Londynie. W wojsku był dowódcą wojsk lądowych, wykonywał prace polityczno-wojskowe w niemieckim Ministerstwie Obrony Narodowej jak i głównej siedzibie NATO w Brukseli. Był również Dyrektorem Wydziału Führungsakademie der Bundeswehr w Hamburgu, a ostatnio w Rzymie. Był bardzo zaangażowany w tworzenie Koncepcji Strategicznych NATO w 1991 i 1999 roku.

W 2009 r. opublikował „W kierunku nowej koncepcji strategicznej dla NATO” (NATO Defense College, dokument z forum 10, wrzesień 2009 r.) Publikował również obszernie na tematy strategiczne jak i o polityce bezpieczeństwa. Jest Senior Fellow Instytutu Aspen w Niemczech i wykłada na uniwersytecie w Poczdamie.

Publikacje:

NATO’s new Strategic Concept. An Illustrative Draft
Towards a new Strategic Concept for NATO
Schwedens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich

 

Malwina Bakalarska

Adiunkt w Polskiej Akademii Nauk

Adiunkt w Polskiej Akademii Nauk oraz trener komunikacji międzykulturowej w Europejskiej Akademii Dyplomacji; wykładowca akademicki, autor oraz konsultant ds. wielokulturowości na rynku pracy. Inicjator i kierownik projektu badawczego „Afrykanie w Azji. Chiny i Malezja jako nowe kierunki migracji Nigeryjczyków” afiliowanego przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research). Spędziła sześć miesięcy w Lagos, największej metropolii Afryki Subsaharyjskiej, gdzie prowadziła badania nad zarządzaniem czasem we współczesnym zurbanizowanym  kontekście afrykańskim. Od 15 lat eksploruje miasta Afryki, obserwując ich rozwój i transformację.

Publikacje:

Kierunki rozwoju nigeryjskiej metropolii Lagos w pierwszych dekadach XXI wieku- szanse i zagrożenia, w: Red. Z. Strzelecki, J. Kleer „Megamiasta przyszłości szansa czy zagrożenie rozwoju”, 2015, s. 346-358

Some Remarks on the Transport Services in Selected Cities in Nigeria and Benin, Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, Vol. 30, No. 4, 2015, s. 71-80

„Typy migracji a układ przestrzenny miasta. Przykład Lagos”, w: Migracje i społeczeństwo, t. XV, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, str. 300-308

Zmiany społecznej świadomości czasu we współczesnej Afryce w świetle procesów urbanizacyjnych,  „Afryka. Między tradycją a współczesnością”, t.1, red. R. Wiśniewski, A. Żukowski, Warszawa 2013, 191-204

 

prof. Samuel Iyiola Oni

Profesor na Uniwersytecie w Lagos

Prof. Samuel Iyiola Oni posiada licencjat z wyróżnieniem z Geografii. Uzyskał również stopień magistra jak i Ph.D w Urbanistyce i Transporcie Miejskim, odpowiednio w 1985 i 1992 r. Od tamtej pory prowadzi wykłady i badania w obszarze rozwoju miast, dynamiki ludności, rozwoju transportu miejskiego, planowania i zarządzania infrastrukturą. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i planowaniem przestrzennym. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lagos. Jest również konsultantem wielu międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych agencji, a także prywatnych organizacji.

Jego obecne inicjatywy badawcze zmierzają do opracowania skutecznych i trwałych dyrektyw politycznych w celu poprawy dynamiki czasoprzestrzennej w rozwoju i zarządzaniu transportem w Nigerii. W ramach swojej działalności badawczej, odwiedził ponad 50 krajów i 200 największych miast na świecie.

 

Andrzej Polus

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. „Commonwealth na arenie międzynarodowej” obronił w marcu 2008 roku. Stypendysta programu Socrates oraz British Council Young Scientists Programme, Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Autor ponad 40 publikacji i artykułów naukowych (w tym 2 monografie). dr. Andrzej Polus jest również członkiem Central and Eastern European Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, sieci ABORNE i konsorcjum Fatal Transactions.

Obecnie sprawuje też funkcję Prezesa Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą między innymi teorii stosunków międzynarodowych, współczesnego multilateralizmu, procesu dekolonizacji, polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii oraz sytuacji społeczno – politycznej w Afryce Subsaharyjskiej.

Publikacje

Why is it Taking so Long? Solving the Oil Extraction Equation in Uganda (co-author Wojciech Tycholiz)
Ready or Not: Namibia as a Potentially Successful Oil Producer (co-authors Dominik Kopiński and Wojciech Tycholiz)
Klątwa surowcowa na przykładzie Zambii i Botswany [ENG: Resource curse: the case of Zambia and Botswana] (co-authors Dominik Kopiński and Andrzej Polus)

 

Wojciech Tycholiz

Członek zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Wojciech Tycholiz jest absolwentem Uniwersyteu Ekonomimcznego we Wrocławiu (mgr Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (z tytułem magistra spraw zagranicznych). Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego badania koncentrują się na ekonomii politycznej, zarządzaniu zasobami naturalnymi, przepływie kapitału do Afryki i rynkach finansowych w Afryce Subsaharyjskiej. Przeprowadził badania terenowe w Ghanie, Maroku, Namibii, Ugandzie, Południowej Afryce i Tanzanii oraz jest autorem kilku publikacji naukowych, raportów, gazet roboczych i artykułów prasowych. Tycholiz jest także członkiem zarządu i starszym współpracownikiem w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych, gdzie regularnie publikuje artykuły i komentarze dotyczące współczesnych wydarzeń gospodarczych w krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Publikacje:

Unpacking the African consumer: spending patterns and investments opportunities (Co authors Kopiński D., Polus A)
Africa-Europe on the Global Chessboard: The New Opening (Co authors Kopiński D., Polus A)
Resource curse or resource disease? Oil in Ghana (Co authors Kopiński D., Polus A)

 

Marek Magierowski

Podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, polityki amerykańskiej i azjatyckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Ukończył studia hispanistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez ponad 20 lat pracował jako reporter, redaktor i publicysta. Był m.in. zastępcą szefa działu gospodarczego w „Gazecie Wyborczej” czy szefem działu zagranicznego oraz działu biznes tygodnika „Newsweek Polska”. W latach 2006-2011 był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, następnie, jako publicysta, pisał o polityce zagranicznej w tygodnikach „Uważam Rze” i „Do Rzeczy”. mW roku 2013 ukazała się jego książka „Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej”.

W październiku 2015 r. zakończył karierę dziennikarską i rozpoczął pracę w Kancelarii Prezydenta RP jako ekspert ds. dyplomacji publicznej. Dwa miesiące później został dyrektorem Biura Prasowego KPRP. W maju 2017 r. zrezygnował ze swojej funkcji. Laureat nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego „za promowanie wolnego rynku i zdrowego rozsądku w życiu publicznym” (2007 r.). Był także nominowany do Nagrody im. Dariusza Fikusa.

 

Piotr Buras

Dyrektor Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations

Piotr Buras jest dziennikarzem, autorem publikacji oraz ekspertem w dziedzinie niemieckiej oraz europejskiej polityki. W latach 2008-2012 pracował jako publicysta Gazety Wyborczej na stałe mieszkając w Berlinie. Swoją karierę zaczął pod koniec lat 90 w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, jednym z pierwszych polskich think-tanków.

W czasie swojej kariery pracował także w Instytucie Studiów o Niemczech Uniwersytetu w Birmingham oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotr Buras był także visiting fellow w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. Jego ostatnia książka “Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo” została opublikowana w 2011 roku.

Publikacje:

After Tusk: Poland in Europe 
The EU’s silent revolution

 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka programu „Otwarta Europa” w Fundacji Stefana Batorego

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest dyrektorką Programu „Otwarta Europa” w Fundacji Stefana Batorego. W latach 2014-2016 była pierwszą kobietą, która pełniła funkcję ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Poprzednio Pełczyńska-Nałęcz była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 1994 r. ukończyła studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Była zastępcczynią dyrektora Centrum Studiów Wschodnich i szefową Departamentu Rosyjskiego.

 

Irene Hahn-Fuhr

Dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Irene Hahn-Fuhr kieruje Przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od początku 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP) badała przede wszystkim procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunki polsko-niemieckie. Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu. Irene Hahn-Fuhr jest wice-prezeską Związku Strategii Integracji Europejskiej (EISA).

Publikacje:

 

Marcin Kędzierski

Ekonomista, politolog

Asystent w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie prowadzi kursy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przywództwa politycznego; współtwórca i dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; w przeszłości prezes zarządu Klubu Jagiellońskiego; twórca portalu Visegrad Plus; koordynator projektów międzynarodowych o profilu środkowoeuropejskim oraz polsko-niemieckim; wykładowca Visegrad Summer School; odbył staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ambasadzie RP w Berlinie oraz Parlamencie Europejskim; jego zainteresowania badawcze obejmują nauki o polityce.

 
Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104
Please refer to our Error Message Reference.
Flickr
MixCloud
You Tube